Vacatures

 

In het Sint-Ursula-Instituut zijn de drie graden ook drie zelfstandige entiteiten die in nauwe verbinding staan met elkaar.

Zo hebben we een graaddirecteur, een graad-coördinator maar ook een leerlingencoach als een administratief medewerker per graad.

Voor de administratief medewerker zoeken we vervanging.

Je bent hierbij verantwoordelijk voor alle administratieve taken van je graad. Dit behelst taken waaronder:

- Opvolgen van activiteiten in je graad

- Registreren van afwezigheden in je graad

- Adminstratief ondersteunen van je graaddirecteur

- Opvolgen oudercontacten in je graad

- ....

 

Dit alles in nauwe samenwerking met de leerlingencoach van je graad.