Studieaanbod

Het volledige studieaanbod in het Sint-Ursula-Instituut (SUI):

 

De eerste graad: proeven en verkennen

 

 

Je hoeft nog niet meteen een definitieve studierichting te kiezen, dat zou maar al te gek zijn. Er is nog zoveel om van te proeven en je moet nog duizend en één dingen ontdekken. De keuze die je nu moet maken, is dus eerder beperkt. We willen samen uitvissen wat voor een leerling je bent en hoe jij best studeert. Ben je een denker? Of eerder een doener? Wat vind jij boeiend en interessant om te leren? Waarover wil je graag meer weten? Voor welke dingen ga jij op het puntje van je stoel zitten? Ook dat willen we graag samen met jou en je ouders uitzoeken. De eerste graad bestaat uit twee schooljaren. Iedereen volgt een pakket algemene vorming in de A-stroom of de B-stroom. Die keuze gebeurt op basis van je resultaten in het lager onderwijs.

Op het einde van de eerste graad ben je klaar om opnieuw te kiezen, dan maak je een keuze voor de tweede graad.

 

De tweede graad en derde graad: een eigen plek voor iedereen

 

Je kan kiezen vanuit je interesses, m.a.w. zo kies je voor een domein.

In het Sint-Ursula-Instituut maak je een keuze uit het domein

Economie en Organisatie,

Maatschappij en Welzijn,

STEM,

of Taal en Cultuur.

De finaliteit geeft het einddoel van een studierichting aan. 

Doorstroomfinaliteit (DO) - naar de universiteit of hogeschool.

Arbeidsmarktfinaliteit (A) - naar de arbeidsmarkt.

Zo zit de dubbele finaliteit (DU) er tussen in. Je kan kiezen voor een professionele bachelor, een graduaatsopleiding of gaan werken.

 

 


Meer informatie i.v.m. je studierichting vind je door te klikken op onderstaande buttons

 

A-stroom

De eerste graad bestaat uit twee schooljaren. Iedereen volgt een pakket algemene vorming in de A-stroom of de B-stroom. Die keuze gebeurt op basis van je resultaten in het lager onderwijs.

Doorstroomfinaliteit

De doorstroomrichtingen bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs (universiteit / hogeschool).

Deze studierichtingen kunnen domeinoverschrijdend of domeingebonden zijn.

Je krijgt na het slagen van deze studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 4 (OK4). 

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad

A-stroom

De eerste graad bestaat uit twee schooljaren. Iedereen volgt een pakket algemene vorming in de A-stroom of de B-stroom. Die keuze gebeurt op basis van je resultaten in het lager onderwijs.

Dubbele finaliteit

De studierichtingen met dubbele finaliteit bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs (hogeschool) of om onmiddellijk op de arbeidsmarkt te starten.

Je krijgt na het slagen van deze studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 4 (OK4) en je krijgt specifieke beroepskwalificaties (BK's)

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad


B-stroom

De eerste graad bestaat uit twee schooljaren. Je volgt de B-stroom als je geen attest hebt van het lager onderwijs.

Arbeidsmarktfinaliteit

De studierichtingen met als Arbeidsmarkt finaliteit bereiden je voor om onmiddellijk op de arbeidsmarkt te starten. 

Je krijgt na het slagen van de studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 3 (OK3).

Je krijgt specifieke beroepskwalificaties (BK's)

Eerste graad

Tweede graad

Derde graad


Ga verder naar