Moderne talen 

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan zelfstandig werken en je hebt een goed werktempo. Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 

Je hebt een goed taalgevoel. Je wil weten hoe een taal als systeem werkt. Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne vreemde talen. Het aanleren van een nieuwe vreemde taal zie je als een uitdaging. Je staat open voor een introductie in de taaltechnologie. Daarnaast ben je geboeid door literatuur en tekstanalyse. 

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Moderne talen.

Wat mag je verwachten?

Moderne talen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid aanbod moderne talen. 

Je breidt jouw communicatievaardigheden in het Frans, Engels, Nederlands en Duits uit. Je leert ook een vierde vreemde taal namelijk Spaans. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van verdieping in taaltechnologie, taal- en letterkunde en literatuuranalyse. Je ervaart de beeldende en literaire kracht van teksten en je leert er creatief mee omgaan.

 

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Geschiedenis  2u 2u
Engels  3u 3u
Frans  4u 5u
Duits  3u 3u
Nederlands  4u 4u
Wiskunde  3u 3u
Natuurwetenschappen 1u 2u
Taaltechnologie en taalredactie 1u 1u
Spaans 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Keuzevak  2u 2u
Esthetica   1u -
Artistieke vorming 1u -

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studierichtingen. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde en politieke en sociale wetenschappen.