Beroepscommissie

Bij de voorzitter van deze commissie kan een ouder beroep aantekenen in geval van een definitieve uitsluiting van hun zoon of dochter uit de school. De beroepscommissie neemt dan een definitieve beslissing.
Ook als men op het einde van het schooljaar niet akkoord kan gaan met de beslissing genomen door de delibererende klassenraad, kan men in de tweede fase van de beroepsprocedure naar deze beroepscommissie stappen.
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen (zie ook schoolgids punt 8.6.4).

 

Contactgegevens:
Sint-Ursula-Instituut
T.a.v. de voorzitter van de beroepscommissie
Bosstraat 9
2861 O.-L.-V.-Waver