Grieks-Latijn 

Iets voor jou?

Koos je in het tweede jaar voor Grieks-Latijn en wil je dit graag verderzetten? Ben je geboeid door de Griekse en Latijnse taal, cultuur en beschaving? Deins je er niet voor terug om moeilijke dingen te leren in een korte tijd? 

Dan is Grieks-Latijn in de tweede graad een goede keuze.

Je hebt een sterk taalgevoel en wil weten hoe een taal als systeem werkt. Je bent geboeid door literatuur en door het analyseren van teksten. Je bijt je vast in het zoeken naar een gepaste vertaling van een tekst of gedicht. Griekse en Latijnse teksten lezen is voor jou een uitdaging waar je met plezier aan begint.

Bovendien kan jij geordend denken en schrikken wiskundige begrippen je niet af.

 

Wat mag je verwachten?

Je krijgt een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks, Latijn en wiskunde. 

Je bouwt een grondige taalkennis op, die een stevige basis vormt voor moderne vreemde talen. Je leert Grieks en Latijn verder kennen, begrijpen en analyseren. Je ontdekt gelijkenissen en verschillen tussen de cultuur van de oudheid en onze maatschappij. 

Je maakt kennis met de intriges in de Romeinse keizertijd, de manipulatietechnieken in het werk van Caesar en de geneeskunde in het oude Griekenland. We gaan samen ook op tweedaagse excursie naar Trier en doen nog tal van andere activiteiten.

Tegelijkertijd sta je met vijf uur wiskunde sterk om ook de wetenschapper in jezelf wakker te schudden en je te oefenen in probleemoplossend denken.

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis* 2u 2u*
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Aardrijkskunde* 1u* 1u
Biologie* 1u* 1u*
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u

* Je kan kiezen voor CLIL met aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels en biologie in het Frans.

Richtingseigen vakken
Grieks 4u 4u
Latijn 4u 4u
Wiskunde 5u 5u

En verder?

Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. 

In de derde graad behoort elke doorstroomrichting tot de mogelijkheden. De studierichtingen Grieks-Latijn, Grieks-wiskunde, Latijn-moderne talen, Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde zijn de meest logische vervolgopleidingen.