Latijn-wetenschappen

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan zelfstandig werken en je hebt een goed werktempo. Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 

Je hebt een ruime interesse in talen, cultuur, wiskunde en je hebt aanleg en theoretische belangstelling voor wetenschappen. Je leert graag bij over de mens en zijn manier van leven en denken. Je bent geïnteresseerd in hoe een taal in elkaar zit.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Latijn of Grieks – Latijn.

Wat mag je verwachten?

Latijn – wetenschappen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en wetenschappen.

Je verfijnt je taalkennis Latijn en bouwt een stevige basis op voor moderne talen. De lectuur van authentieke Latijnse teksten zorgt voor een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je ontdekt gelijkenissen en verschillen tussen de cultuur van de oudheid en onze maatschappij.

Je bestudeert de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier en je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden. Vanuit wiskunde leer je conceptueel denken over natuurwetenschappelijke vragen dankzij een uitbreidingspakket wiskunde.

Met het oog op verdere studies worden biologie en aardrijkskunde versterkt. Verder kan je buiten het vaste lessenpakket kiezen voor extra wetenschappen in het zesde jaar.

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Nederlands  4u 4u
Engels  2u 2u
Frans  3u 3u
Geschiedenis  2u 2u
Latijn  4u 4u
Wiskunde  4u 4u
Biologie  1u 1u
Chemie  2u 2u
Fysica  2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Keuzevak  2u 2u
Esthetica / artistieke vorming 1u 1u

 

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, rechten en kinesitherapie en revalidatiewetenschappen.