Schoolreglement

Het officiële schoolreglement bestaat in het Sint-Ursula-Instituut uit 2 delen: de leefregel en de schoolgids 2023-2024.

De leefregel

De leefregel beschrijft het opvoedingsproject en de missie van het Sint-Ursula-Instituut. Het informeert over de omgangsvormen in onze school. Sleutelwoorden hierbij zijn verantwoordelijkheid, vertrouwen, respect, eerlijkheid, leergierigheid, engagement en zingeving. Deze leefregel is voor niemand vrijblijvend. Al wie zich aan onze school verbindt, engageert zich meteen om de leefregel voluit na te leven.

De schoolgids

De schoolgids is een praktisch instrument dat u wegwijs maakt in de organisatie van de school. U vindt er meer informatie over de lesuren, de schoolgebouwen, het uniform,….. Behalve praktische informatie over diverse onderwerpen bevat de schoolgids ook informatie over het studiereglement en het orde- en tuchtreglement. Deze nuttige informatie is een ondersteuning bij het naleven van de leefregel.

Wanneer een leerling zich inschrijft in onze school, betekent dit dat de ouder(s) akkoord gaan met het volledige schoolreglement (schoolgids en leefregel). We verwachten dan ook dat elke leerling het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft.

Op die manier kunnen we samen school maken en een schoolomgeving creëren waarin iedereen zich goed voelt en waar het aangenaam is om te leren en te leven.