Biotechnologische STEM-wetenschappen

 

Iets voor jou?

Was je in de eerste graad je sterk in wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek? Ben je nieuwsgierig naar de wondere wereld van natuurfenomenen? Vind je wetenschappelijke experimenten boeiend?

Dan is Biotechnologische STEM-wetenschappen jouw ding.

Jij bent sterk in probleemoplossend denken. Je kan snel verbanden leggen en nauwkeurig werken. 

 

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede, algemene vorming met een stevig pakket biologie, chemie, fysica en wiskunde.

De klemtoon ligt op onderzoekend en probleemoplossend leren. Je voert experimenten uit in een labo en je leert veilig omgaan met stoffen en labomateriaal.

Wiskunde en ICT worden als hulpmiddel en ondersteuning gebruikt om natuurwetenschappelijke vragen te beantwoorden en biotechnologische problemen op te lossen. De extra aandacht voor labovaardigheden zorgt voor goede doorstromingsmogelijkheden naar de derde graad en naar het hoger onderwijs, voor naar studierichtingen binnen het STEM-domein.


En verder?

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting, die voorbereidt op academische of professionele bachelors die aansluiten bij het domein.

In de derde graad sluit de richting Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen het best aan op deze studierichting.