Biotechnologische STEM-wetenschappen

Iets voor jou?

Was je in de eerste graad sterk in wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde en techniek? Wil je met die kennis aan de slag? Werk je graag projectgericht? Vind je het fijn om in team een oplossing te zoeken voor een wetenschappelijk vraagstuk? Ben je nieuwsgierig naar de wondere wereld van natuurfenomenen? Vind je wetenschappelijke experimenten boeiend?

Dan is Biotechnologische STEM-wetenschappen jouw ding.

Jij bent sterk in abstract en probleemoplossend denken. Je kan snel verbanden leggen en nauwkeurig werken.

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een stevig pakket biologie, chemie, fysica. en een brede waaier algemene vorming met een extra uur wiskunde. De klemtoon ligt op onderzoekend leren en experimenteren. 

Je werkt aan projecten waarbij je een oplossing zoekt voor concrete wetenschappelijke problemen. Zo kan je bijvoorbeeld meedenken over beveiligingssystemen of werk je een project uit waarbij je het geluid op een festival meet. Wil je graag meebouwen aan een waterzuiveringssysteem voor drinkbaar water? Dat kan.

Tijdens STE(A)M werk je aan projecten waarbij wiskunde, wetenschappen, engineering, creativiteit en computerwetenschappen aan bod komen. Je brengt wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten met elkaar in verbinding op een creatieve en digitale manier. Je ontwikkelt zelf ICT-toepassingen om de probleemanalyse of -oplossing mogelijk te maken.

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis 1u 1u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Aardrijkskunde 1u 1u
Economische skills 1u -
Richtingseigen vakken
Biologie + labo biologie 2u 3u
Chemie + labo chemie 3u 2u
Fysica + labo fysica 2u 3u
Labo STE(A)M - projecten 4u 4u
Wiskunde 5u 5u

En verder?

Biotechnologische STEM-wetenschappen is een theoretische studierichting die voorbereidt op een specifieke academische of professionele bachelor.

In de derde graad sluiten de richtingen Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen, Informatica- en communicatiewetenschappen het best aan. Ook Biotechnologische en chemische technieken is mogelijk.