Ondersteunend personeel

Naast onderwijzend personeel beschikt de school over ondersteunend personeel dat belast is met het toezicht en het begeleiden van leerlingen en met administratieve opdrachten. Het ondersteunend personeel bestaat uit de secretariaten maar ook uit een personeelsdienst, kopieerdienst, boekhoudkundige afdeling, economaat en ondersteuning van het Leerhuis.

Naast het algemeen secretariaat beschikt elke graad over een eigen leerlingensecretariaat dat nauw samenwerkt met de directeur-coördinator van zijn graad.