Moderne talen

Iets voor jou?

Kan jij je vlot uitdrukken, mondeling en op papier? Wil je heel graag nieuwe talen leren? Wil je weten hoe een taal in elkaar zit en waar onze woorden vandaan komen? 

Dan is de studierichting Moderne talen echt iets voor jou.

Jij kan nauwkeurig en zelfstandig werken. Je hebt een goed werktempo en legt vlot verbanden tussen leerinhouden. Je hebt een goed taalgevoel en drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne vreemde talen. Je wil inzicht verwerven in (massa)communicatie en media.

 

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.

Je verdiept je kennis van Nederlands, Frans en Engels. Bovendien leer je ook Duits. Je ontdekt de kracht van woorden, niet alleen in zakelijke en literaire teksten, maar ook in andere vormen van communicatie. 

Zo ontdek je bijvoorbeeld hoe media werken en hoe ze ons gedrag beïnvloeden. 

Deze richting biedt een uitdaging op het vlak van talen, communicatiewetenschappen en taaltechnologie.

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis* 2u 2u*
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Aardrijkskunde* 1u* 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 4u 4u
Maatschappelijke en artistieke vorming 1u -
Digitale / economische skills 1u -
Artistieke vorming - 2u

* Je kan kiezen voor CLIL met geschiedenis  en aardrijkskunde in het Engels.

Richtingseigen vakken
Nederlands 5u 5u
Engels 3u 3u
Frans 5u 5u
Duits 2u 2u
Communicatiewetenschappen en taaltechnologie 1u 1u

En verder?

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. 

In de derde graad sluiten de studierichtingen Moderne talen-wetenschappen, Economie-moderne talen en Moderne talen het best aan op deze studierichting. Ook de richting Taal- en communicatiewetenschappen is mogelijk.