Beleidsteam

Het beleidsteam voorziet in de dagelijkse werking  van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de beleidsvorming. Het beleidsteam wordt aangestuurd door de algemeen directeur. Deze wordt bijgestaan door de graaddirecteurs, de schoolcoördinator en de directeur patrimonium. Samen met de stafmedewerkers vormen zij het beleidsteam.

 

Ria Marechal

Algemeen directeur

ria.marechal@sui.be 


Els Casteleyn

Directeur eerste graad

Chris Bosmans

Directeur tweede graad

Patricia Versieck

Directeur derde graad


Hilde Van Uytsel

Directeur

schoolcoördinatie

Peter Vleugels

Directeur patrimonium

Nancy Mayor

Prefect


Inge De Winter

Stafmedewerker directie

Anja Janssens

Stafmedewerker

ondersteunend personeel