Economie-wiskunde 

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je benadert leerstof graag op een abstracte manier. Je wil meer weten over de marktwerking en de rol van de overheid, maar ook over bedrijfseconomische aspecten zoals financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening. Je denkt graag logisch en kritisch na over economisch-maatschappelijke verschijnselen en hun onderlinge verbanden. In de tweede graad heb je blijk gegeven van een sterke wiskundige aanleg.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Economische wetenschappen, Bedrijfswetenschappen, Technologische wetenschappen of Natuurwetenschappen.

 

Wat mag je verwachten?

  Economie – wiskunde is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.

  Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Het niveau van wiskunde is hoog en abstract.

  Bij de talen gaat de aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

  Met het oog op verdere studies worden de wetenschappen versterkt.

  Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
  Godsdienst  2u 2u
  Lichamelijke opvoeding  2u 2u
  Natuurwetenschappen   2u 2u
  Aardrijkskunde  1u 1u
  Geschiedenis  2u 2u
  Nederlands  4u 4u
  Engels  2u 2u
  Frans  3u 3u
  Economie  4u 4u
  Wiskunde  6u 6u
  Informaticawetenschappen  1u 1u
  Keuzevak  2u 2u
  Esthetica / Artistieke vorming 1u 1u

  En verder?

  Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld handelswetenschappen en bedrijfskunde, bedrijfsmanagement, handelsingenieur, economische en toegepaste economische wetenschappen, politieke en sociale wetenschappen en industriële wetenschappen.