iPad - je digitale toekomst

Elke leerling gebruikt in de klas en thuis een iPad als digitaal leermiddel. Zo zal je onderwerpen die aansluiten bij je interesses en talenten op een actieve manier kunnen verkennen en verwerken. Door met de iPad aan de slag te gaan met uitdagende en innoverende werkvormen zal niet alleen je kennis toenemen, maar ook je zin om te leren. Bovendien zal je vaardigheden verwerven die je voorbereiden op het leven in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij. 

Lees meer »

Schoolbreed leren - Schoolbreed leven

De eerste en tweede graad in volle actie voor 'Schoolbreed leren en leven'. In het 1ste en het 3de jaar stond 'Leren leren' centraal waarbij de leerlingen tips kregen voor het maken van samenvattingen en planningen, het onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken,... In het 2de en het 4de jaar werd er voor 'Leren leven' een verbindende klasactiviteit georganiseerd. In 4 maatschappij en welzijn maakten ze een gezond ontbijtbuffet waar ze dan achteraf samen van genoten!

Lees meer »

Kindermishandeling • doorbreek de stilte

Vandaag hebben we kindermishandeling aangeklaagd door met onze volledige eerste graad of bijna  600 leerlingen één minuut te fluiten. We kregen daarbij de hulp van Jonathan Medart. Laten we samen de stilte doorbreken! #Nupraatikerover

Lees meer »

Een vleugje geschiedenis

Rond 1840 was Onze-Lieve-Vrouw-Waver een klein dorp met een 2170 inwoners. Het lager onderwijs was onder kosterschoolmeester Hendrik van Roost op een redelijk hoog peil gebracht. Dit onderwijs was sinds 1833 klassikaal en gemengd en door de grote aantallen kinderen was een hulponderwijzer daarbij noodzakelijk. Gemengde scholen raakten echter uit de mode: zowel Kerk als Staat drongen aan op hun afschaffing en bovendien zagen vele ouders het nut van 'geleerdheid' voor hun dochters niet in. Het onderwijs bleef dan ook voor vele Waverse meisjes beperkt tot de catechismuslessen die door een dorpsvrouw werden verstrekt.

Lees meer »