LOC (Lokaal Onderhandelingscomité)

Het Lokaal Onderhandelingscomité is een verplichte sociale overlegstructuur tussen werkgever en werknemers (bedienden en arbeiders). Deze raad is paritair samengesteld. De vertegenwoordigers van het personeel worden aangeduid via sociale verkiezingen.

In het Lokaal Onderhandelingscomité verstrekken de vertegenwoordigers van de werkgever - de Inrichtende Macht van onze school - de nodige informatie over de werking van de onderneming:

  • tewerkstelling
  • structuurveranderingen
  • financiële situatie
  • arbeidsverhoudingen

Deze thema's komen ook in het maandelijks overleg ter sprake. De werkgever bepaalt in samenspraak met het personeel de agenda van deze vergadering.

Voorzitter

  • Ria Marechal