Exploratie Economie & Organisatie

Vanaf het tweede jaar kan je kiezen voor de richting Exploratie Economie en organisatie. 

Wat mag je verwachten?

  • Je leert over de sociaal-economische realiteit en actualiteit, vanuit het standpunt van de consument, de bedrijven en de overheid;
  • Je leert informatie- en communicatietechnologie (ICT) gebruiken;
  • Je leert kritisch kijken naar marketing en reclame;
  • Je verwerft inzicht in betaalmiddelen, budgetbeheer, duurzaamheid, ...;
  • Je leert verder ook over ondernemersschap, prijsbeïnvloeding, economische trends, .

Voorlopige lessentabel

Vakken Aantal uren
Aardrijkskunde 1 uur
Engels 2 uur
Frans 3 uur
Geschiedenis 2 uur
Godsdienst 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Muzikale opvoeding 2 uur
Natuurwetenschappen 1 uur
Nederlands 4 uur
Techniek 2 uur
Wiskunde 4 uur
Economie & organisatie 5 uur
Frans + 1 uur
Wiskunde +1 uur