Humane Wetenschappen

Iets voor jou?

Ben je geboeid door de mens? Wil je weten hoe hij zijn plek zoekt in de samenleving? Stel je graag de dingen in vraag? Vind je het belangrijk om kritisch na te denken over maatschappelijke onderwerpen?

Dan is Humane wetenschappen helemaal jouw ding.

Jij kan makkelijk veel tekst verwerken en je kan goed begrijpend lezen. Je legt vlot verbanden tussen abstracte leerinhouden en je kan logisch redeneren.

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis. In het derde jaar krijg je een extra uur Nederlands om je tekstbegrip te versterken. 

In het vak filosofie maak je kennis met de grote denkers uit onze geschiedenis. Zij leren je hoe je de wereld kritisch in vraag kan stellen. Ook in de vakken sociologie en psychologie word je uitgedaagd om gefundeerd na te denken. Is de mens bij de geboorte een onbeschreven blad? Waarom worden bekende mensen ingezet bij reclamecampagnes? Wat is het effect van een eerste indruk? In het vak kunstbeschouwing ga je via kunst in dialoog met jezelf, de anderen en de wereld.

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis* 2u 2u*
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 5u 4u
Engels 3u 2u
Frans 4u 4u
Aardrijkskunde 1u 1u
Biologie 1u 1u
Chemie 1u 1u
Fysica 1u 1u
Wiskunde 4u 4u
Digitale / economische skills 1u -
Artistieke vorming - 2u

*Je kan kiezen voor CLIL met geschiedenis in het Engels.

Richtingseigen vakken
Filosofie 1u 2u
Kunstbeschouwing 1u 1u
Sociologie - psychologie 3u 3u

En verder?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. 

In de derde graad sluiten de studierichtingen Humane wetenschappen en Welzijnswetenschappen het best aan op deze studierichting.