Moderne talen-wetenschappen

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan zelfstandig werken en je hebt een goed werktempo. Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 

Je hebt een ruime interesse in talen, cultuur, wiskunde en je hebt aanleg en theoretische belangstelling voor wetenschappen. Je leert graag bij over de mens en zijn manier van leven en denken.

Je bent geïnteresseerd in hoe een taal in elkaar zit. Je hebt een goed taalgevoel. Je wil weten hoe een taal als systeem werkt. Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne vreemde talen. Je bent geboeid door literatuur in verschillende vreemde talen en in het Nederlands.  

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Sportwetenschappen, Natuurwetenschappen, Natuurwetenschappen – STEM, Moderne talen.

Wat mag je verwachten?

Moderne talen - wetenschappen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid aanbod moderne talen en wetenschappen.

Je breidt jouw communicatievaardigheden uit in het Frans, Engels, Nederlands en Duits. Je wordt ook uitgedaagd op het vlak van verdieping in taaltechnologie, taal- en letterkunde en literatuuranalyse.

Daarnaast komt er een uitgebreid pakket wetenschappen aan bod. Je bestudeert de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier en je ontwikkelt onderzoeksvaardigheden. Vanuit wiskunde leer je conceptueel meedenken over natuurwetenschappelijke vragen dankzij een uitbreidingspakket wiskunde.

Met het oog op verdere studies worden biologie en aardrijkskunde versterkt. Verder kan je buiten het vaste lessenpakket kiezen voor extra wetenschappen in het zesde jaar.

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Geschiedenis  2u 2u
Engels  3u 3u
Frans  3u 4u
Duits  3u 3u
Nederlands  4u 4u
Wiskunde  4u 4u
Biologie  1u 1u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Keuzevak  2u 2u
Esthetica   1u -

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, farmaceutische wetenschappen, rechten, psychologie en biomedische wetenschappen.