Latijn-moderne talen

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan zelfstandig werken en je hebt een goed werktempo. Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en kan logisch redeneren. 

Je hebt een ruime interesse in talen en cultuur. Je hebt een echte talenknobbel en bent geïnteresseerd in hoe een taal in elkaar zit. Je leert graag bij over de mens en zijn manier van leven en denken.

Een overstap naar deze richting na Kerstmis kan niet, tenzij je een zelfstandige inhaalbeweging van 3u Duits in de Kerstvakantie maakt en een geslaagd examen hierover in januari aflegt.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Latijn of Grieks – Latijn.

Wat mag je verwachten?

  Latijn – moderne talen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt je voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en moderne talen.

  Je leert Latijn verder kennen, begrijpen en analyseren. Je verfijnt jouw taalkennis en je bouwt een stevige basis op voor moderne talen. De lectuur van authentieke Latijnse teksten zorgt voor een dieper inzicht in de taal en cultuur van de Romeinse oudheid. Je ontdekt gelijkenissen en verschillen tussen de cultuur van de oudheid en onze maatschappij.

  Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden en je inzicht in taalsystematiek en literatuur in het Nederlands en de moderne vreemde talen Duits, Engels en Frans.

  Je bestudeert taal als systeem vanuit historisch en vergelijkend perspectief en je onderzoekt verschillende componenten van de taal, zoals taalverwerving, taalontwikkeling en verschillende taalvarianten. Via literaire teksten word je je bewust van de mens en maatschappij in historisch en cultureel perspectief.

  In het zesde jaar kan je ook kiezen voor extra wiskunde buiten het gewone lessenpakket.

  Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
  Godsdienst  2u 2u
  Lichamelijke opvoeding  2u 2u
  Wiskunde  3u 3u
  Natuurwetenschappen  1u 2u
  Aardrijkskunde  1u 1u
  Geschiedenis  2u 2u
  Engels  3u 3u
  Frans  4u 4u
  Duits  3u 3u
  Nederlands  4u 4u
  Latijn  4u 4u
  Keuzevak  2u 2u
  Esthetica  1u -
  Filosofie - 1u

   

  En verder?

  Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld toegepaste taalkunde, rechten, taal- en letterkunde en geschiedenis.