Pedagogische raad

De Pedagogische Raad (PRA) streeft ernaar al het personeel zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. De PRA is geen vakbond of orgaan van belangenbehartiging zoals het Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) .

De PRA streeft ernaar om op de hoogte te blijven van wat onder het personeel leeft en het personeel zo goed mogelijk van haar werking en initiatieven op de hoogte te brengen.

De PRA situeert haar werking binnen de gemeenschappelijke waarden van de school zoals die verwoord zijn in het opvoedingsproject en de leefregel. De PRA wil die waarden helpen realiseren en concretiseren vanuit de schooltraditie, reflectie op de dagelijkse praktijk en de dialoog met de andere geledingen van de school.

De PRA hecht daarbij veel belang aan:

 • de creativiteit, verantwoordelijkheid en vrijwillige inzet van elk personeelslid;
 • de aanwezige rijkdom aan visies en ervaringen, die elkaar aanvullen en verrijken in de schoot van vakgroepen en andere samenwerkingsverbanden;
 • de vernieuwing en verbetering van de onderwijspraktijk door leerkrachten die stapsgewijs en zoekend werken aan die verbetering;
 • de participatie aan het schoolbeleid in een geest van openheid en vrije discussie, maar met respect voor de noodzakelijke beslissingsbevoegdheid van de directie.

De PRA wil hiermee een bijdrage leveren aan een hoger welbevinden bij en een nauwere betrokkenheid van het personeel aan het totale schoolgebeuren.

Leden

 • Kristof Alaerts
 • Chris Bosmans (voorzitter)
 • Valérie Coosemans
 • Ramona Ferenczi
 • Katleen Janssens
 • Xandra Killens
 • Tessa Van Der Cruyce
 • Kelly Van Vaerenberg
 • Stefan Verheyen
 • Nicolas Wijnants