Latijn-wiskunde

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan zelfstandig werken en je hebt een goed werktempo. Je kan vlot verbanden leggen tussen leerinhouden en je kan logisch redeneren. 

Je hebt een ruime interesse in talen, cultuur, wiskunde en wetenschappen en je leert graag bij over de mens en zijn manier van leven en denken. Je bent geïnteresseerd in hoe een taal in elkaar zit. Je hebt een sterk wiskundig inzicht en analytisch vermogen.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Latijn of Grieks – Latijn.

Wat mag je verwachten?

Latijn – wiskunde is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en wiskunde.

Je verfijnt je taalkennis Latijn en je bouwt een stevige basis op voor moderne talen. De lectuur van authentieke Latijnse teksten zorgt voor een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Je ontdekt gelijkenissen en verschillen tussen de cultuur van de oudheid en onze maatschappij.

Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en je verdiept je wiskundige vaardigheden. Daarnaast krijg je een pakket informaticawetenschappen en een uitgebreid pakket chemie, biologie en fysica.

Met het oog op verdere studies kan je buiten het vaste lessenpakket in het vijfde jaar kiezen voor extra wiskunde en in het zesde jaar kiezen voor extra wiskunde of extra wetenschappen.

 

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Nederlands  4u 4u
Engels  2u 2u
Frans  3u 3u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis  2u 2u
Latijn  4u 4u
Wiskunde  6u 6u
Biologie  1u 1u
Chemie  1u 2u
Fysica  2u 1u
Informaticawetenschappen  - 1u
Keuzevak 2u 2u

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld ingenieurswetenschappen, geneeskunde, bio-ingenieurswetenschappen, rechten en handelsingenieur, taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde.