Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van leerlingen, ouders, personeel en lokale gemeenschap. In onze school vergadert de schoolraad normaliter vier keer per schooljaar.

De vergaderingen van de schoolraad worden ook bijgewoond door het schoolbestuur en de algemeen directeur.

De werking van de schoolraad is geregeld via het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, zoals gewijzigd op 4 april 2014. Dit decreet is te raadplegen via de website Edulex.

Voorzitter

 • Patrick Weckesser

Afgevaardigden van het personeel

 • Chris Bosmans
 • Ramona Ferenczi
 • Nicolas Wijnants

Afgevaardigden van de ouders

 • David Baetens
 • Dave Hurxkens
 • Marianne Verbinnen

Afgevaardigden van de leerlingen

 • Noor Dekens
 • Marie Verhaert
 • Marie Vuerstaek
 • Dakota Lafaille (plaatsvervanger)
 • Marie-Henriette Uyttendaele (plaatsvervanger)

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

 • Mario Baeck
 • Gery Mertens
 • Patrick Weckesser