Een optimale opvang en begeleiding vanaf de eerste schooldag

De eerste schooldag 

 • Alle eerstejaars verzamelen op de speelplaats van de eerste graad. Vanaf 08.00 uur staat de poort (ingang langs de Bosstraat) open en verwelkomen de leerkrachten de nieuwkomers.
 • Om 08.35 uur gaat het eerste belsignaal. Tijd om te verzamelen in de grote parketzaal en de grote groep 12-jarigen in groepen te verdelen. Elke leerling, die erom vroeg bij de inschrijving, zit zeker en vast samen met één of meerdere vriendjes in dezelfde klas.
 • Samen met de leden van het klasteam gaan de klassen één voor één naar hun eigen klaslokaal voor een eerste kennismaking.
 • Leuke spelletjes zorgen ervoor dat iedereen zich snel op zijn gemak voelt.
 • Heb je al enkele leerboeken meegebracht? Dan krijg je een eigen rekje aangewezen waarop je je spulletjes kan wegbergen.
 • Je krijgt een rondleiding in het schoolgebouw, zodat je snel zelf je weg vindt.
 • In de loop van de voormiddag komen verschillende leraren langs om je te helpen je aankooplijstje in te vullen. Behalve boeken heb je immers ook mappen, papier en ander schoolgerei nodig.
 • Je leert je agenda invullen. Zo weet je perfect welke boeken je morgen zeker moet meebrengen.
 • Voor je het weet zit je eerste schooldag in het middelbaar erop. Om 12.15 uur helpen de leden van het klasteam je bij het maken van je boekentas en begeleiden ze je naar de fietsenkelder, de verzamelplaats voor de schoolbussen of de uitgang.

De tweede schooldag

 • De 3 eerste lesuren van de dag nemen we ruim de tijd om verder kennis te maken met elkaar.
 • Je gaat ook op verkenning in de leefregel en de schoolgids. Het is immers belangrijk dat je de praktische afspraken kent en dat je weet op welke manier we in deze school met elkaar omgaan.
 • Ook het aspect veiligheid komt aan bod. Je leert wat je moet doen bij een mogelijk brandalarm.
 • Om 11.25 uur begint de middagpauze. Een lid van het klasteam begeleidt je naar de cafetaria en helpt je als je iets niet weet of iets niet vindt.
 • Na de middagpauze, die je doorbracht op de speelplaats of op de sportvelden, ben je goed voorbereid voor je allereerste echte les in het middelbaar.

We wensen je alvast een aangename klasgroep, veel nieuwe vrienden en een leerrijk schooljaar toe.

 

Aparte speelplaats en sportvelden

Zowel tijdens de ochtend-, voormiddag- en namiddagrecreaties als tijdens de middagpauze beschikken de leerlingen van de eerste graad over een eigen speelplaats.

Tijdens de middagpauze worden er door de werkgroep Plezier op de Koer (POK) regelmatig activiteiten georganiseerd. Zo kan je springtouwen, pleinspelen doen, een estafetteloop houden, ... Tijdens de wintermaanden kan je strips lezen, film kijken...

 

De leerlingen van het eerste en het tweede jaar mogen ook beurtelings gebruik maken van de sportvelden aan blok 4 (Villa). Op deze sportvelden beschik je over een voetbal- en een basketbalveld waarop je je naar hartenlust op een leuke en sportieve manier kan uitleven.

Op regelmatige tijdstippen worden er, al dan niet in samenwerking met de sportkern van de leerlingenraden van de eerste graad en tweede en derde graad, geleide sportactiviteiten voor de leerlingen van het eerste en het tweede jaar georganiseerd.

De vakgroep lichamelijke opvoeding zorgt ook voor de begeleiding van sportievelingen van de eerste graad die zich op woensdagnamiddag in verschillende sportdisciplines willen meten met groepen van andere scholen.

Tijdens de middagpauze kan je ook terecht in het Leerhuis. Daar kan je opzoekingswerk doen, zelfstandig of in groep, maar ook boeken, tijdschriften en DVD’s raadplegen of uitlenen.