Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Ze is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

De leden van de Raad van Bestuur zijn:

  • Dhr. Piet Bloemen
  • Dhr. Piet Boes (voorzitter)
  • Dhr. Jo De Boeck
  • Mevr. Erika Fieuws
  • Dhr. Joris Ghesquiere
  • Dhr. Wim Van Den Broeck
  • Mevr. Ria Vandenbroeke
  • Dhr. Christoffel Waelkens