Opvoeding en begeleiding

Iets voor jou?

Je bent een sociaal-voelende en zorgzame leerling die wel wat wil en kan studeren maar ook graag de handen uit de mouwen steekt. Je kan op een positieve en opbouwende manier omgaan met anderen. Je werkt graag en vlot in een team (je overlegt met anderen, stemt je handelen af op gemaakte afspraken, …).

Je hebt een hart voor kinderen: zowel het begeleiden van de kleinste baby’s, als kruipers, stappers, kleuters en lagere schoolkinderen spreekt je aan. Ook sta je open voor en heb je interesse in mensen met een beperking.

Je wil kinderen helpen bij het opgroeien. Je wil hiervoor steeds op zoek gaan naar wat jij kan doen om kinderen te stimuleren in hun taal, hun motorische vaardigheden, … Initiatief durven nemen, creativiteit en organisatietalent zijn essentieel in deze opleiding. Daarnaast wil je ook enkele verzorgende taken bij kinderen uitvoeren (luier verschonen, reinigen van de neus, …).

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Maatschappij- en welzijnswetenschappen of Maatschappij en welzijn.


Wat mag je verwachten?

Opvoeding en begeleiding is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een aantal opleidingen in het hoger onderwijs voornamelijk als professionele bachelor in de sociale sector. Een directe toegang tot de arbeidsmarkt als kinderbegeleider voor kinderen van 0 tot 12 jaar is eveneens mogelijk.

Naast enkele algemene vormende vakken, verwerf je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. psychologie, (ortho)pedagogiek, aspecten van relevante wetgeving, …. Dit doe je vanuit contexten en voorbeelden uit de kinderopvang. Met deze basis leer je als toekomstig kinderbegeleider pedagogisch handelen en oriënteer je je op het begeleiden van mensen met een beperking. 

In deze richting volg je les in de klas alsook loop je enkele weken stage in de buitenschoolse kinderopvang, kinderdagverblijven, ….

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis  1u 1u
Nederlands  3u 3u
Engels  2u 2u
Frans  2u 2u
Frenglish (focus mondelinge taalvaardigheid E/F)  1u 1u
Wiskunde (+ financiële algebra)  2u 2u
Natuurwetenschappen  1u 1u
Artistieke vorming 1 0
Opvoeding en begeleiding 14u 15u
Psychologie  2u 2u
Pedagogie  3u 4u
Pedagogisch handelen praktijk  4u 4u
Stage  5u 5u

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan professionele bacheloropleidingen en graduaatsopleidingen in het studiegebied maatschappij en welzijn. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld pedagogie van het jonge kind, onderwijs en sociaal-agogisch werk. Je kan ook meteen de arbeidsmarkt op als kinderbegeleider (0-12 jaar), waar je je competenties op de werkvloer verder kan ontwikkelen.