Scholengemeenschap VORM

 

Onze school Sint-Ursula-Instituut behoort bij de scholengemeenschap VORM

VORM is de scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs in de Regio Mechelen.

 

Scholengemeenschap VORM:

Melaan 6

2800 Mechelen

 

Zij verenigen alle katholieke scholen in de regio Mechelen.
Met meer dan 12.000 leerlingen
, 2.500 leerkrachten en 10 scholen vormen we samen de grootste scholengemeenschap van Vlaanderen - maar we zijn vooral Een thuis voor je talent in het Secundair Onderwijs

 

 

SG VORM

Visie

 

Een school is een plek om te leren. Om een vak teleren, maar vooral om te leren wie je bent, wat je kunt en waar je talent ontwikkelt - een thuis voor je talent.

We zijn meer dan een school. We zijn een gemeenschap van katholieke scholen die, elke vanuit hun eigenheid, talenten doen ontwikkelen.

Als grootste scholengemeenschap van Vlaanderen versterken en verrijken we elkaar, groeien we en doen we groeien.

We zijn er voor iedereen, Geïnspireerd door christelijke normen en waarden, verbinden we leerlingen, leerkrachten en scholen met elkaar.

We verruimen ieders blik, we verbreden ieders pad - en we willen hun gids zijn om daar hun weg op te vinden. 

 

Manifest

Leerling, VORM jezelf

Je vindt zeker je richting in de opleidingen die we aanbieden. Maar meer nog dan de juiste richting kiezen, kan je bij ons je talent ontwikkelen. Hier vorm je jezelf - als scholier én als mens.

 

Leerkracht, VORM de toekomst

Je zet je leerlingen mee op de juiste weg. Zo begeleid je iedere leerling en bereid je hem of haar voor om door te stromen naar de arbeidsmarkt of naar hoger onderwijs.

 

Scholen, VORM een gemeenschap 

Je behoudt je eigenheid als katholieke school, maar je geniet mee van de kracht van de grote groep - een groep die je de ruimte geeft om kennis te delen en met een open geest van elkaar te leren. 

 

VORM. Een thuis voor je talent