Economie-Moderne talen

Iets voor jou?

Je bent theoretisch ingesteld en je benadert leerstof graag op een abstracte manier. Je wil meer weten over de marktwerking en de rol van de overheid, maar ook over bedrijfseconomische aspecten zoals financiering en fiscaal recht, accounting en analyse van de jaarrekening. Je denkt graag logisch en kritisch na over economisch-maatschappelijke verschijnselen en hun onderlinge verbanden. Verder heb je een duidelijke interesse voor moderne talen: Engels, Frans, Nederlands en Duits. Je wil je communicatieve vaardigheden in deze talen verbeteren en hebt ook interesse in taalsystematiek en literatuur.  Je hebt in de tweede graad een goede basis voor wiskunde opgebouwd.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Economische wetenschappen, Bedrijfswetenschappen of Moderne talen.

Wat mag je verwachten?

Economie - moderne talen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en talen.  

Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.  

Met het oog op verdere studies wordt wiskunde versterkt met 1u in het vijfde jaar.  

Daarnaast verdiep je jouw communicatievaardigheden en je inzicht in taalsystematiek en literatuur in het Nederlands en de moderne vreemde talen Duits, Engels en Frans.  

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Geschiedenis  2u 2u
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels  3u 3u
Frans  4u 4u
Duits  3u 3u
Aardrijkskunde  1u 1u
Natuurwetenschappen  1u 2u
Economie  4u 4u
Wiskunde  4u 4u
Keuzevak  2u -
Artistieke vorming - 1u

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld handelswetenschappen en bedrijfskunde, bedrijfsmanagement, rechten, politieke en sociale wetenschappen, taal- en letterkunde, toegepaste taalkunde, communicatiewetenschappen.