Welzijnswetenschappen

Iets voor jou?

Je verwerkt de theorie graag vanuit een concrete maatschappelijke context of je eigen leefwereld. Je kan, mits voldoende tijd, grote leerstof- en tekstgehelen verwerken voor de richtingseigen vakken. Verder kan je zelfstandig werken en goed begrijpend lezen.

Je heb een grote interesse in de mens en de samenleving. Je houdt graag de vinger aan de pols wat betreft het menselijk functioneren binnen o.m. politiek, media en ethiek. Je bent bereid om dat vanuit concrete cases te bestuderen en er kritisch over te reflecteren. 

Daarnaast wil je je verdiepen in de menselijke fysiologie en anatomie om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van de mens als organisme.

Deze studierichting is een logische vervolgopleiding op Humane wetenschappen of Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Welzijnswetenschappen combineert een algemene vorming met filosofie, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen, statistiek en natuurwetenschappen.

Vertrekkend vanuit de huidige maatschappelijke context en je eigen leefwereld verwerk je een pakket in de filosofie over de mens en wereld rondom je, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven. Je krijgt inzicht vanuit concrete thema's en voorbeelden uit de samenleving, gezondheid en welzijn.

Je leert kritisch reflecteren over theorieën en begrippen uit de sociologie, politieke wetenschappen, psychologie, (ortho)pedagogiek, communicatiewetenschappen en sociaal recht.

Je verwerft inzichten in de fysiologie en anatomie van de mens en (an)organische stoffen. Met het oog op verdere studies wordt natuurwetenschappen versterkt.

Ook de taalvakken krijgen de nodige aandacht.

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis  1u 1u
Nederlands  4u 4u
Engels  2u 2u
Frans  3u 3u
Wiskunde  3u 3u
Natuurwetenschappen  4u 4u
Filosofie  3u 2u
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen  6u 6u
Statistiek  0u 1u
Esthetica / artistieke vorming 1u 1u

En verder?

Welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting die je voorbereidt op een ruime keuze aan academische en professionele bachelors in het studiegebied maatschappij en welzijn. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld sociale gezondheidswetenschappen, gezondheidszorg, psychologie, pedagogische wetenschappen, pedagogie van het jonge kind, sport en bewegen, onderwijs en sociaal-agogisch werk.