Moderne Talen & Wetenschappen

Voorlopige lessentabel

Vakken Aantal uren
Aardrijkskunde 1 uur
Engels 2 uur
Frans 3 uur
Geschiedenis 2 uur
Godsdienst 2 uur
Lichamelijke opvoeding 2 uur
Muzikale opvoeding 2 uur
Natuurwetenschappen 1 uur
Nederlands 4 uur
Techniek 2 uur
Wiskunde 4 uur
Moderne Talen 3 uur
Wetenschappen 2 uur
Mens & samenleving 1 uur
Wiskunde + 1 uur