iPad

Jouw digitale toekomst

Elke leerling gebruikt in de klas en thuis een iPad als digitaal leermiddel. Zo zal je onderwerpen die aansluiten bij je interesses en talenten op een actieve manier kunnen verkennen en verwerken. Door met de iPad aan de slag te gaan met uitdagende en innoverende werkvormen zal niet alleen je kennis toenemen, maar ook je zin om te leren. Bovendien zal je vaardigheden verwerven die je voorbereiden op het leven in onze sterk gedigitaliseerde maatschappij. 

 

Digisprong

Eind 2020 lanceerde de minister van onderwijs het idee voor een “Digisprong”. Door een extra investering van bijna € 375 miljoen, is het de bedoeling om de achterstand inzake digitaal onderwijs om te buigen in een voorsprong voor alle scholen in Vlaanderen.

Het Sint-Ursula-Instituut heeft die grote sprong voorwaarts inzake digitaal onderwijs enkele jaren geleden al gezet met de invoering van de iPad voor al onze leerlingen. We blijven voortdurend investeren in de verdere professionalisering van onze leraren en in de nodige infrastructuur om digitaal ondersteund onderwijs optimaal te laten verlopen.

Als school zullen we de middelen, die we voor Digisprong van de overheid ontvangen, inzetten om het gebruik van de iPad verder te faciliteren.

U heeft de keuze uit 3 mogelijkheden:

  • bestaande leerlingen kunnen de huidige iPad blijven gebruiken, indien deze op 1 juni 2021 in het beheersysteem van de school opgenomen is.
  • zowel nieuwe als bestaande leerlingen kunnen een iPad aankopen via de Digisprong webshop.
  • zowel nieuwe als bestaande leerlingen kunnen een iPad van de school lenen.

Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen.