Biotechnologische en chemische  STEM-wetenschappen

Iets voor jou?

Je bent geïnteresseerd in de diepere wetenschappelijke verklaring van fenomenen en processen. Je bent nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie zoals milieu, voeding, gezondheid en ecologie. Je werkt nauwkeurig, neemt graag een onderzoekende houding aan en voelt je thuis in een labo-omgeving. Je kan probleemoplossend denken, steunend op zowel wiskundige modellen als computersimulaties, -algoritmes en -programma’s. Je gaat kritisch om met informatie en data.  

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Biotechnologische (STEM) wetenschappen, Technologische wetenschappen, Sportwetenschappen, Natuurwetenschappen of Natuurwetenschappen STEM.

Wat mag je verwachten?

Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen is een abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op verder studeren in het domein STEM. Ze combineert een algemene vorming met natuur- en biotechnologisch wetenschappelijk denken.

Binnen een stevig pakket biologie, chemie, fysica en wiskunde ontwikkel je onderzoeks- en labovaardigheden die je toepast tijdens experimenten. In deze studierichting wordt er uitgebreid aandacht besteed aan labo’s, geïntegreerd onderzoek en probleemoplossend denken binnen biotechnologische en chemische STEM-contexten. Wiskunde en ICT worden hierbij als hulpmiddel gebruikt.

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Nederlands  3u 3u
Engels  2u 2u
Frans  2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis  1u 1u
Wiskunde  5u 5u
Informaticawetenschappen  - 1u
Biologie + labo  3u 2u
Chemie + labo  3u 3u
Fysica + labo  2u 3u
STEM-project + informatica wetenschappen  3u 3u
Keuzevak  2u 2u
Esthetica / artistieke vorming 1u 1u

 

 

 

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in domeinen waar exacte wetenschappen en wetenschappelijk onderzoek centraal staan, zoals biotechniek, farmaceutische wetenschappen, industriële wetenschappen, biomedische wetenschappen, gezondheidszorg en onderwijs.