Wetenschappen-wiskunde 

Iets voor jou?

Je houdt van wiskundige en wetenschappelijke uitdagingen. Je kan goed analytisch denken en verbanden leggen. Je bent niet bang van een hoog lestempo en je kan complexe leerinhouden zelfstandig en in een beperkt tijdsbestek verwerken. 
Je bent nieuwsgierig naar het waarom van natuurfenomenen en wetenschappelijke processen en wil deze op een planmatige en gestructureerde manier onderzoeken en oplossen. 

Je hebt interesse in de rol van taal en communicatiemedia in een wetenschappelijke context. 

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Natuurwetenschappen, Technologische wetenschappen en Biotechnologische (STEM) wetenschappen. 
 

Wat mag je verwachten?

Wetenschappen – wiskunde is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, fysica, chemie en wiskunde.  

Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiept je wiskundige vaardigheden. Je onderzoekt wetenschappelijke problemen door er theoretisch over na te denken, bv. door er gericht informatie over op te zoeken. Hierbij wordt ICT als een belangrijk hulpmiddel gebruikt. 

Naast informaticawetenschappen wordt er ook voldoende aandacht besteed aan de taalvakken, zodat je verdere studiemogelijkheden zo breed mogelijk blijven. Je kan jouw opleiding in het zesde jaar aanvullen met een uur extra wetenschappen buiten het gewone lessenrooster.

 

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Nederlands  4u 4u
Engels  2u 2u
Frans  3u 3u
Geschiedenis  2u 2u
Wiskunde  6u 6u
Informaticawetenschappen  - 1u
Biologie  2u 2u
Chemie  2u 2u
Fysica  2u 2u
Aardrijkskunde  2u 1u
Keuzevak  2u 2u
Esthetica / artistieke vorming 1u 1u

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld bio-ingenieurswetenschappen, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen, geneeskunde, industriële wetenschappen, ingenieurswetenschappen, kinesitherapie en revalidatiewetenschappen of handelsingenieur.