Bedrijfswetenschappen

Iets voor jou?

Je bent eerder theoretisch ingesteld en je vertrekt liefst vanuit een toepassingsgerichte aanpak. Je wil een algemene vorming, waarbij de focus toch ligt op vakken binnen het domein economie en organisatie. In de tweede graad heb je blijk gegeven van een wiskundige aanleg. Je wil meer weten over marktwerking en de rol van de overheid, maar ook over bedrijfseconomische aspecten, zoals financiering en financieel recht, en accounting en analyse van de jaarrekening. Je hebt eventueel interesse in het opstarten van een eigen zaak. Je denkt graag logisch en kritisch na over economisch-maatschappelijke verschijnselen en hun onderlinge verbanden. Je erkent het belang van de talen als bijkomende troef in de latere studies en in een professionele omgeving.

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Economische wetenschappen en Bedrijfswetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Bedrijfswetenschappen is een abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een studierichting in het hoger onderwijs die aansluit bij het domein economie en organisatie. Ze combineert een algemene vorming met een uitgebreid pakket economie.

Je verwerft inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen. Je ontwikkelt competenties met betrekking tot de analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering, accounting en analyse van de jaarrekening, aspecten van sociaal en fiscaal recht en andere functionele managementdomeinen. Je krijgt ook een uitbreiding van wiskunde in functie van economie.

Je krijgt ook een stevige basis voor talen en je breidt jouw communicatievaardigheden uit.

 

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Natuurwetenschappen 2u 2u
Aardrijkskunde 1u 1u
Geschiedenis 1u 1u
Nederlands 3u 3u
Engels 2u 2u
Frans 3u 3u
Wiskunde 4u 4u
Bedrijfswetenschappen 8u 8u
Informaticawetenschappen 1u 1u
Keuzevak 2u 2u
Esthetica / artistieke vorming 1u 1u

En verder?

Na deze richting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in de studiegebieden sociale wetenschappen, handelswetenschappen en bedrijfskunde. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld marketing, handelswetenschappen, sociaal-economische wetenschappen en onderwijs.