Groei en uitbreiding in het Sint-Ursula-Instituut O.L.V.-Waver

Groei en uitbreiding

Ondanks het verlies van een groot aantal Duitse leerlingen door het uitbreken van de Frans-Duitse oorlog in 1870, blijft het leerlingenaantal stijgen: in 1871 zijn er 32 normalisten ingeschreven en 170 pensionaires. Opnieuw wordt uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk.

Men koopt grond aan en begint in 1872 een nieuwe zuidvleugel te bouwen, rechtover de communauteitsvleugel uit 1869, met een dubbele rij klassen en een grote ontspanningszaal op het gelijkvloers, klassen en een studiezaal op de 1ste verdieping en een slaapzaal met 96 bedden in 3 rijen en één lange wastafel met 48 plaatsen aan weerszijden op de 2de.

Door deze uitbreiding wordt het mogelijk 3 nieuwe secties in het pensionaat in te voeren die totaal van elkaar gescheiden zijn, zowel tijdens de klasuren als voor de recreaties en de maaltijden:

  • een Voorbereidende Afdeling (section préparatoire) voor kinderen die hun eerste communie nog niet deden;
  • een Lagere Afdeling of '2de sectie', met een 8ste en 7de klas voor leerlingen boven de 11 jaar die de lagere school nog niet voltooiden of de Franse taal nog niet voldoende beheersten.
  • een Middelbare Afdeling of 'Ie sectie', verdeeld in 6 klassen, voor hen die gewoon middelbaar onderwijs konden volgen. De 4de klas is tegelijk ook bedoeld als voorbereidend op de normaalschool. In deze afdeling wordt in elke klas aandacht besteed aan naaldwerk en huishoudelijk werk.

In april 1873 verwerft men nieuwe gronden ten noordwesten, met Veke's hoef en het bosje ten noordoosten dat men tot wandelbos voor de leerlingen inricht. Het domein wordt daardoor van 2,5 op 8,5 hectare gebracht.

In 1875 wordt op de Waverse Normaalschool het gymnastiekonderwijs ingevoerd, toen een grote nieuwigheid. Mère Félicité Vervloet had namelijk het jaar voordien met grote onderscheiding de cursus gymnastiek van Kapitein G. Docx - één van de drie leden van de ministeriële onderzoekscommissie die in 1872, na een buitenlandse missie, aanbevelingen in verband met de lichamelijke opvoeding formuleerde - aan de Nijvelse Normaalschool beëindigd en bracht haar opgedane kennis met succes in toepassing.