Humane wetenschappen

Iets voor jou?

Je hebt een grote interesse in de mens en de samenleving en je wil die combineren met een brede algemene vorming. Je bent theoretisch ingesteld en je leert graag abstracte leerstof. Je kan vlot omgaan met grote leerstof- en tekstgehelen en je kan goed begrijpend lezen. Daarnaast kan je zelfstandig werken en deins je niet terug voor een stevig werktempo.  

Je houdt graag de vinger aan de pols inzake maatschappelijke tendensen op het vlak van o.m. politiek, media, ethiek en cultuur. Je bent bereid om deze grondig te analyseren en je conclusies met geldige argumenten te motiveren. Je denkt graag logisch, maar vooral kritisch na over deze maatschappelijk relevante topics en hun onderlinge verbanden. 

Deze richting is een logische vervolgopleiding op de studierichting Humane wetenschappen en Maatschappij- en welzijnswetenschappen.

Wat mag je verwachten?

Humane wetenschappen is een sterk abstract-theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Deze studierichting bereidt jou voor op een brede waaier aan studierichtingen in het hoger onderwijs. Ze combineert een algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociale en gedragswetenschappen en statistiek.

Je leert filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goede en het kwade. Je vertrekt daarbij vanuit oorspronkelijke filosofische teksten met een hoog abstractieniveau. Je leert kijken en luisteren naar kunst. Je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Je ontwikkelt ook een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale wetenschappen en gedragswetenschappen met een focus op psychologie, (ortho)pedagogie, sociologie, politiek, communicatie en sociaal recht. Vanuit dit kader leer je verbanden leggen met de hedendaagse samenleving die je kritisch benadert. Daartoe analyseer je wetenschappelijke theorieën om standpunten te onderbouwen. 

De school kiest ervoor om jouw opleiding te verruimen in het complementaire gedeelte, met het oog op verdere studies.

Algemene vorming Vijfde jaar Zesde jaar
Godsdienst  2u 2u
Lichamelijke opvoeding  2u 2u
Natuurwetenschappen  2u 2u
Aardrijkskunde  1u 1u
Geschiedenis  2u 2u
Nederlands  4u 4u
Engels  2u 2u
Frans  3u 3u
Wiskunde  3u 3u
Statistiek  1u 1u
Kunstbeschouwing  2u 2u
Uitgebreide filosofie  3u 3u
Sociale en gedragswetenschappen  5u 5u

En verder?

Na deze studierichting heb je een ruime keuze aan academische en professionele bacheloropleidingen in verschillende studiegebieden. Enkele logische vervolgopleidingen zijn bijvoorbeeld psychologie en pedagogische wetenschappen, pedagogie van het jonge kind, sociaal-agogisch werk, politieke en sociale wetenschappen en criminologische wetenschappen.