Natuurwetenschappen

 

Iets voor jou?

Ben je geboeid door wiskunde en wetenschappen? Ben je nieuwsgierig naar het waarom van natuurfenomenen en wetenschappelijke processen? Schuilt er een onderzoeker in jou? Kan je je vastbijten in een wetenschappelijk vraagstuk en wil je leren hoe je op een gestructureerde manier naar een oplossing zoekt? 

Dan is Natuurwetenschappen een goede keuze.

Jij bent theoretisch sterk en je kan vlot verbanden leggen. Je vindt het spannend om de resultaten van een experiment te analyseren en je slaagt erin om je bevindingen soepel te verwoorden.

 

 

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en exacte wetenschappen. 

In de vakken biologie, chemie en fysica bestudeer je levende en niet-levende materie volgens de stappen van het wetenschappelijk proces. Je onderzoekt wetenschappelijke problemen door erover na te denken, door gerichte informatie op te zoeken of door experimenten uit te voeren. Digitale tools zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Je leert data verwerken in tabellen en grafieken en resultaten correct interpreteren. 

De extra aandacht voor labovaardigheden zorgt bovendien voor goede doorstroommogelijkheden naar de derde graad en het hoger onderwijs. 

 

 

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 4u 4u
Aardrijkskunde  1u 1u
Maatschappelijke en artistieke vorming 1u -
Digitale / economische skills 1u -
Artistieke vorming - 2u
Richtingseigen vakken
Biologie 2u 2u
Chemie + labo chemie 3u 3u
Fysica + labo fysica 3u 3u
Wiskunde 5u 5u

 

En verder?

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. 

In de derde graad kan je doorstromen naar Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wetenschappen, Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. Je kan ook kiezen voor Informatica- en communicatiewetenschappen.

 

Natuurwetenschappen STEM

 

Iets voor jou?

Ben je gebeten door wiskunde en wetenschappen? Sta je sterk in die vakken en wil je met die kennis aan de slag? Werk je graag projectgericht? Vind je het fijn om in team een oplossing te zoeken voor een wetenschappelijk vraagstuk? Heb je interesse voor programmeren en dataverwerking? Sta je ook je mannetje in talen?

Dan is Natuurwetenschappen STEM een goede keuze.

Jij kan erg goed redeneren en analytisch denken. Je bent leergierig en je kan snel verbanden leggen. Je voelt je als een vis in het water bij een hoger lestempo en je vindt het een uitdaging om complexe leerinhouden in een beperkte tijd te verwerken. 

 

Wat mag je verwachten?

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een stevig pakket wiskunde en exacte wetenschappen. 

Je werkt aan projecten waarbij je een oplossing zoekt voor concrete wetenschappelijke problemen. Zo kan je bijvoorbeeld meedenken over beveiligingssystemen of werk je een project uit waarbij je het geluid op een festival meet. Wil je graag meebouwen aan een waterzuiveringssysteem voor drinkbaar water? Dat kan in het vierde jaar.

Tijdens STE(A)M werk je aan projecten waarbij wiskunde, wetenschappen, engineering, creativiteit en computerwetenschappen aan bod komen. Je brengt wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten met elkaar in verbinding op een creatieve en digitale manier.
Je ontwikkelt zelf ICT-toepassingen om de probleemanalyse of -oplossing mogelijk te maken.

 

Algemene vorming Derde jaar Vierde jaar
Geschiedenis 2u 2u
Godsdienst 2u 2u
Lichamelijke opvoeding 2u 2u
Nederlands 4u 4u
Engels 2u 2u
Frans 4u 4u
Aardrijkskunde 1u* 1u

*Je kan kiezen voor CLIL met aardrijkskunde in het Engels.

 

 

Richtingseigen vakken
Biologie 2u 2u
Chemie 2u 2u
Fysica 2u 2u
Labo STE(A)M-projecten 4u 4u
Wiskunde 5u 5u

En verder?

Natuurwetenschappen STEM is een sterk theoretische studierichting die voorbereidt op een brede waaier aan academische en professionele bachelors. 

In de derde graad sluiten Wetenschappen-wiskunde STEM, Moderne talen-wetenschappen, Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen. Je kan ook kiezen voor Informatica- en communicatiewetenschappen.