Betalingssysteem

Voor iedereen een persoonlijke schoolbadge

Elke nieuwe leerling ontvangt bij de aanvang van het schooljaar een badge die kan worden gebruikt zolang de leerling in het Sint-Ursula-Instituut school loopt. De leerling heeft deze schoolbadge altijd, al dan niet digitaal, bij.

Deze badge is enkel voor persoonlijk gebruik en wordt dan ook niet uitgeleend aan anderen.

De schoolbadge wordt gebruikt voor:

 • de afrekening van het cafetariaverbruik (de badge wordt ingelezen aan de kassa van de zelfbedieningstogen);
 • de betaling van de kopieerkaart voor de persoonlijke fotokopieën van de leerling;
 • de betaling van de avondstudie;
 • het ontlenen van boeken in het Leerhuis;
 • de registratie van leerlingen die te laat komen.

Bij het eerste gebruik van de schoolbadge (activering van de kaart) wordt éénmalig € 5,00 aangerekend als kostprijs voor het gebruik van de schoolbadge. Bij verlies van de schoolbadge wordt opnieuw € 5,00 aangerekend voor de aanmaak van een nieuwe schoolbadge en administratiekosten.

U kan het verbruik van uw zoon of dochter raadplegen door met uw Smartschoolgegevens in te loggen bij ouders.sui.be.

 

 

Via welk betalingssysteem worden de gemaakte kosten afgerekend?

U kan het verbruik afrekenen met een domiciliëringsopdracht of via overschrijving.

Via ouders.sui.be dient u aan te geven welk betalingssysteem u wenst te gebruiken.

Betalingssysteem 1: afrekening na verbruik via een domiciliëringsopdracht

Deze formule verdient zeker de voorkeur. Dankzij de betaling achteraf is uw dochter/zoon altijd zeker dat zij/hij zal kunnen verbruiken in de cafetaria. De maximum kredietwaarde bedraagt € 200,00.

 • Indien u voor deze formule kiest, vult u het formulier mandaat SEPA Europese domiciliëring CORE in via ouders.sui.beU kan dit document digitaal terugbezorgen aan boekhouding@sui.be of per post naar de school versturen. 
 • De school int dan maandelijks via uw bank het verbruikte bedrag. U kan het verbruik van uw zoon of dochter raadplegen door met uw Smartschoolgegevens in te loggen bij ouders.sui.be.
 • Als uw zoon of dochter de school verlaat, mag u vanaf de 10de van de maand volgend op het verlaten van de school de domiciliëringsopdracht bij uw financiële instelling stopzetten.

Betalingssysteem 2: voorafbetaling via overschrijvingen

 • Indien u niet kiest voor een domiciliëringsformule, zorgt u er zelf voor dat er steeds voldoende geld op de restaurantrekening van uw zoon of dochter staat. Dit kan door storting op de rekening met vermelding van een persoonlijke gestructureerde mededeling. Deze vindt u online via ouders.sui.beHiervan hoeft u de school niet op de hoogte te brengen. 
 • Dit systeem vraagt dat leerlingen de stand van de restaurantrekening aan de kassa voortdurend in het oog houden en dat u tijdig voor een overschrijving zorgt. Geen krediet betekent automatisch geen verbruik. U kan het verbruik van uw zoon of dochter raadplegen door met uw Smartschoolgegevens in te loggen bij ouders.sui.be.
 • Op het einde van het schooljaar wordt aan schoolverlaters het resterend saldo teruggestort. Een resterend saldo van minder dan € 1 wordt niet teruggestort.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een leerling in het economaat zelf de persoonlijke restaurantrekening opwaarderen zodat consumeren in de cafetaria mogelijk blijft.

Vragen?

Voor een antwoord op uw vragen kan u terecht bij boekhouding@sui.be.