Inschrijvingen eerste jaar (2024-2025) na de aanmeldperiode

De aanmeldperiode is voorbij, maar u kan zich nog altijd vrij inschrijven in het Sint-Ursula-Instituut met ticket en zonder ticket indien er nog plaatsen vrij zijn. 

U maakt telefonisch (015 76.78.60) een afspraak om u tijdens de schooluren OF in de vakantie van 1-3 juli of van 21-31 augustus (tussen 9.00 -16.00u) te komen inschrijven.

 

Bij de inschrijving wordt de keuze voor 1A of 1B gemaakt op basis van het getuigschrift van het basisonderwijs:

  • 1A = getuigschrift basisonderwijs
  • 1B = geen getuigschrift basisonderwijs

Bij de effectieve inschrijving volgt de eigenlijke studiekeuze in 1A.