Groeipakket

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in het Groeipakket.

Dit betekent dat men vanaf schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer hoeft in te dienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).

Alle vragen over de schooltoeslag kunnen gesteld worden via info@groeipakket.be. Ook op www.groeipakket.be kan heel wat informatie gevonden worden.