De doorstroomrichtingen bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs (universiteit / hoge school).

Deze studierichtingen kunnen domeinoverschrijdend of domeingebonden zijn.

Je krijgt na het slagen van deze studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 4 (OK4). 


DOORSTROOM FINALITEIT

Tweede graad

Derde en vierde leerjaar

 

• Bedrijfswetenschappen

• Economische wetenschappen

 

• Humane wetenschappen

• Maatschappij- en welzijnswetenschappen

 

• Biotechnologische STEM-wetenschappen

• Natuurwetenschappen m/z STEM

 

• Grieks-Latijn

• Latijn

• Moderne talen

 

Derde graad

Vijfde en zesde leerjaar

 

Bedrijfswetenschappen

• Economie - Moderne talen

• Economie - Wiskunde

 

• Humane wetenschappen

• Welzijnswetenschappen

 

• Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen

• Wetenschappen - Wiskunde m/z STEM

 

• Grieks-Latijn

• Grieks-Wiskunde

• Latijn-Moderne talen

• Latijn-Wetenschappen

• Latijn-Wiskunde

• Moderne talen

• Morderne talen-Wetenschappen

• Taal- en communicatiewetenschappen

 


De studierichtingen met dubbele finaliteit bereiden je voor om verder te studeren in het hoger onderwijs (hoge school) of om onmiddellijk op de arbeidsmarkt te starten.

Je krijgt na het slagen van deze studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 4 (OK4) en je krijgt specifieke beroepskwalificaties (BK's)

DUBBELE FINALITEIT

Tweede graad

Derde en vierde leerjaar

 

• Economie en organisatie

 

• Maatschappij en welzijn

 

• Biotechnieken

 

 

Derde graad

Vijfde en zesde leerjaar

 

• Bedrijfsorganisatie

 

• Gezondheidszorg

• Opvoeding en begeleiding

 

• Biotechnologische en chemische technieken


De studierichtingen met als Arbeidsmarkt finaliteit bereiden je voor om onmiddellijk op de arbeidsmarkt te starten. 

Je krijgt na het slagen van de studierichting een diploma met onderwijskwalificatie 3 (OK3).

Je krijgt specifieke beroepskwalificaties (BK's)

 ARBEIDSMARKT FINALITEIT

Eerste leerjaar B (1B)

 

 

 

Tweede leerjaar B (2B)

 

• Economie en organisatie - Maatschappij en welzijn

 

 

Derde en vierde leerjaar

 

• Organisatie en logistiek

 

• Zorg en welzijn 

 

Vijfde en zesde leerjaar

 

• Onthaal, organisatie en sales

 

• Basiszorg en ondersteuning

 


* Na goedkeuring in de scholengemeenschap