Sint-Ursula-Instituut

secundair onderwijs
ASO - BSO - TSO

 
U bevindt zich hier: Home > Praktisch > COVID-19

COVID-19

Update 13 maart 2020

Gezien de overheid beslist heeft om de lessen vanaf maandag 16 maart op te schorten, geven wij als school hier uiteraard ook gevolg aan. Over hoe we dit praktisch zullen aanpakken, communiceren we in de loop van de dag. 

Vandaag gaan de lessen nog gewoon door.

Update 12 maart 2020

De overheid vaardigde recent nieuwe richtlijnen uit voor de hele bevolking. Die gaan verder dan de bestaande individuele hygiënische voorzorgsmaatregelen en gelden minstens 1 maand, met herziening op 31 maart.

We begrijpen en delen uw bezorgdheid.

Wat is de stand van zaken in het Sint-Ursula-Instituut?

We informeerden u en uw zoon of dochter telkens er een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus werd gemeld bij een klasgenoot van uw zoon of dochter. Omdat in praktijk testen op het coronavirus bij schoolgaande jeugd (bijna) niet meer worden uitgevoerd, krijgen we als school in praktijk geen meldingen van vaststellingen meer. De informatie die we nog wel krijgen gaat dan eerder over vermoedens, vaak vastgesteld na een telefonische diagnose.

Het is positief dat u alert bent en ons vaker informeert. We vragen u ook om dat te blijven doen.

Toch zullen we vanaf nu niet meer communiceren bij elke individuele melding van ziekte, verkoudheid of koorts die we ontvangen. Bevestigde besmettingen met het coronavirus communiceren we tot nader order nog wel steeds naar de betrokken leraren, leerlingen en ouders.

Uiteraard vragen we aan iedereen om de gangbare richtlijnen strikt te blijven volgen.

Voor niet-zieke leerlingen en personeelsleden raden we aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden bij uw zoon of dochter, neemt u contact op met de huisarts. Indien die een vermoeden van besmetting uitspreekt, blijft het belangrijk dat u de school zo snel mogelijk verwittigt. Indien uw zoon of dochter op school ziektesymptomen zou krijgen, wordt hij of zij uit de klas gehaald en naar de ziekenkamer gebracht. U wordt opgebeld en dient hem of haar onmiddellijk te komen ophalen. Contacteer dan uw huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak. Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.

Wat betekenen de nieuwe richtlijnen voor de activiteiten in de school?

Onze school focust zich op haar kerntaak: lesgeven en de daarmee samenhangende essentiële taken. We bekijken kritisch elke activiteit die wordt georganiseerd. We toetsen die aan verschillende criteria die door de overheid worden opgelegd.

Samenvattend betekent dit het volgende:

  • Interne activiteiten (bv. Wiskundedag) gaan door.
  • Interne activiteiten met externen (bv. beroepenbeurs, opendeurdag, oud-leerlingendag) gaan niet door.
  • Externe activiteiten (bv. excursie naar Museum voor Schone Kunsten en VRT, Belfair beurs) gaan niet door. Eventuele uitzonderingen worden bevestigd.
  • Meerdaagse excursies (bv. Amsterdam, Italië) gaan niet door.
  • Leerlingenstages waarbij leerlingen in contact komen met risicogroepen (woonzorgcentra, kinderdagverblijven…) gaan niet door.
  • De gemeente Sint-Katelijne-Waver besliste om de zwembaden te sluiten. Hierdoor gaan ook de zwemlessen niet meer door.
  • Voor het leerlingencontact op vrijdag 3 april zullen we expliciet enkel leerlingen op school toestaan.

Blijven eerdere richtlijnen van toepassing?

De eerder gecommuniceerde richtlijnen blijven verder van kracht. We blijven dus waakzaam voor ziektesymptomen bij leerlingen en personeel en blijven de preventieve maatregelen toepassen.

Waarom gaan alle scholen nu niet dicht?

Alle scholen preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) medisch nog steeds niet nodig:

  • De gevolgen van het coronavirus zijn voor jongeren veel beperkter. Ze zijn minder ziek en genezen vlotter. Jongeren blijken dus het virus veel beter te verslaan dan volwassenen.
  • Het doel is nu om kwetsbare groepen te beschermen door het virus te vertragen. Alle scholen sluiten heeft daar op dit moment geen impact op. Integendeel, door sluiting zouden jongeren meer contact hebben met de kwetsbare groepen, en dat willen we juist vermijden.

Desalniettemin volgen we de richtlijnen van de overheidsdiensten zeer nauwgezet op.

Indien de situatie toch zou wijzigen, brengen we u hier zeker van op de hoogte via Smartschool.

Waar kan u terecht voor meer informatie?

Voor meer of andere vragen over deze brief kan u terecht bij info@sui.be.

**********************************************************************************************************************************************************

Update 11 maart 2020

Opendeurdag zondag 15 maart 2020 van 10.00 tot 15.00 uur - geannuleerd

De overheid vaardigde nieuwe richtlijnen uit wat betreft het COVID-19 virus (https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/update-coronavirus-nieuwe-richtlijnen).

Als school volgt het Sint-Ursula-Instituut, samen met de Katholieke Scholengemeenschap Mechelen, de adviezen van de overheid op.

Na grondig overleg hebben de scholen van het Katholiek Secundair Onderwijs Mechelen daarom beslist om tot en met zondag 19 april 2020 geen opendeurdagen of infoavonden in te richten.

Als scholen dragen wij een maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen we de gezondheid van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en personeel centraal stellen. Scholen vervullen immers een voorbeeldfunctie in onze samenleving, in het bijzonder op het vlak van de algemene volksgezondheid. Alle scholen van de scholengemeenschap spitsen zich toe op hun kerntaak: lesgeven aan de aan ons toevertrouwde kinderen en jongeren.

We willen de contacten tussen school en externen maximaal beperken om de risico’s voor onze jongeren en personeel zo klein mogelijk te maken. We beseffen dat we met deze beslissing het keuzeproces voor een geschikte school voor de ouders van onze toekomstige leerlingen bemoeilijken. We betreuren dat we die mensen moeten teleurstellen.

We bekijken als school verder hoe we er toch voor kunnen zorgen dat ouders alle informatie over onze school verkrijgen die nodig is. We raden geïnteresseerden aan om regelmatig de website en sociale mediakanalen te blijven raadplegen voor verdere informatie.

**********************************************************************************************************************************************************

6 maart 2020

Enkele leerlingen van de 3de graad van het Sint-Ursula-Instituut zitten voor het ogenblik thuis in quarantaine. Dit omdat ze ofwel zelf drager zijn van het COVID–19 virus, of omdat een familielid in de eerste graad drager is.

De besmette leerlingen krijgen de nodige verzorging voor zover ze zelf drager zijn van het virus. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is op de hoogte. 

Voor niet-zieke leerlingen en personeelsleden raden we op dit moment enkel aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). 

Indien een leerling of personeelslid op school ziektesymptomen zou krijgen, wordt hij of zij uit de klas gehaald en naar de ziekenkamer gebracht.

Er is geen reden tot paniek. De lessen, en alle andere activiteiten op school gaan gewoon door, tenzij de bevoegde instanties hierover anders beslissen. We begrijpen de bezorgdheid, maar de huidige situatie op school vormt geen substantieel risico. Kinderen die niet ziek zijn en niet in quarantaine moeten, worden dan ook op school verwacht. 

Het gemeentebestuur, de directie en het Agentschap Zorg en Gezondheid zijn en blijven in contact met elkaar en volgen de situatie van nabij op. 

Alle info over het coronavirus leest u op www.info-coronavirus.be.

Voor meer of andere vragen over deze brief kan u terecht bij info@sui.be.